Türkiye’de Yabancıların Gayrimenkul Edinme Süreçleri

  • ANA SAYFA
  • Türkiye’de Yabancıların Gayrimenkul Edinme Süreçleri

Son yıllarda ülkemizde yabancı uyrukluların gayrimenkul edinmeleri hızlanmaya başlamıştır. Bunun nedenleri arasında Türkiye Hükümetinin yabancıların ülkemize daha fazla yatırım yapabilmeleri amacıyla ortaya koyduğu birtakım teşvik niteliğindeki düzenlemelerde yapılan iyileştirmelerden kaynaklı olduğu sayılabilir. Düzenlemelerle hedeflenen, ülkemize daha fazla yabancı yatırımcının gelmesi ve ekonomiye katkı sağlamasıdır. Bu düzenlemeler içinde en önemlisi 2012 yılında Tapu Kanununda yapılan değişiklikle gerçekleştirilmiştir.

2644 sayılı Tapu Kanununda 2012 yılında yapılan değişiklikle yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmeleri noktasında birtakım yeni iyileştirmeler sağlanmıştır. Bu durum söz konusu kanunun 35. maddesinde ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Buna göre, daha önce 2.5 hektarla sınırlanmış olan yabancıların gayrimenkul edinme rakamı 2012 yılındaki düzenlemeyle 30 hektar alana çıkarılmıştır. Ayrıca bu rakamın Cumhurbaşkanının kararıyla iki katına, yani 60 hektara kadar çıkarılabileceği kanunun 35. maddesinde ifade edilmektedir. Kanunun ilgili maddesine göre askeri yasak ve güvenlik bölgelerinde gayrimenkul satışı gerçekleştirilememektedir. Bununla ilgili değerlendirmenin ise Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kanalıyla ilgili komutanlıktan bilgi alınarak açıklığa kavuşturulacağı belirtilmektedir. Bu süreç askeri yasak ve güvenlik bölgeleri çalışmaları biten 76 ilimizde (bazı ilçeler hariç) kaldırılmıştır.

Yabancıların Gayrimenkul Edinme Süreci Nasıl İşlemektedir?

Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre, gayrimenkul devri ancak resmi sözleşmelerle kayıt altına alınarak gerçekleştirilebilir. Bu noktada ilk aşamada taraflar arasında noter huzurunda bir satış sözleşmesi düzenlenebilir. Ancak resmi işlemin tamamlanması için mutlaka Tapu Sicil Müdürlüklerindeki yasal başvuru işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Böylece resmi tescil gerçekleştirilmiş olacaktır. Burada noterden yapılacak satış sözleşmesinin tek başına yeterli olmayacağı unutulmamalıdır.

Yabancı uyruklu alıcıların ülkemizde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilen ülke vatandaşlarından olması ve edinim şartlarını taşıması gerekmektedir. Burada söz konusu edilen 183 ülke bulunmaktadır ve bunların hangileri olduğu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından alıcılara belirtilmektedir.

Öncelikle ön başvurunun ilgili yerin Tapu Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir. Bunun için taşınmaz sahibi tarafından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden online ya da Alo 181 no’lu hattan telefonla başvuru sırası alınmalıdır. Daha sonra başvuru evrakları ilgili zaman diliminde eksiksiz olarak ilgili Tapu müdürlüğüne teslim edilmelidir.

Başvuruda gerekli belgeler şunlardır:

  1. Gayrimenkulün tapu senedi belgesi ya da köy/mahalle, ada, parsel vb. bilgisi.
  2. Kimlik belgesi veya pasaport
  3. İlgili belediyeden alınacak taşınmazla ilgili Emlak Rayiç Bedeli Belgesi
  4. Konut ve işyeri vb. binalar için zorunlu deprem sigortası poliçesi
  5. Satıcının 1 adet, alıcının 2 adet güncel vesikalık fotoğrafı
  6. Taraflardan herhangi biri Türkçe bilmiyorsa yeminli tercüman sağlanması
  7. Yurtdışında düzenlenmiş bir vekaletname ile işlem yapılıyorsa tercümesiyle birlikte vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği

Bütün bu işlemlerin yapılması profesyonel bir danışmanlık hizmeti gerektirmektedir. MyTurkish ID, Ankara merkezli bir firma olarak yabancıların gayrimenkul edinme süreçlerinde gerek teknik gerekse hukuki her türlü desteği sağlamaktadır. Yaklaşık on yıllık sektör deneyimiyle kendini bu piyasada kabul ettirmiş olan MyTurkish ID Ankara, müşterilerin her türlü sorununda yanında yer almakta ve süreçleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmaktadır. Bünyesinde barındırdığı avukatlar sayesinde, mülk edinimi sırasında herhangi bir olumsuzluk çıkması durumunda hukuki takip süreci başlatılabilmektedir.


© 2021 MY TURKISH ID. All Rights Reserved Designed by | OXIT