İstisnai Vatandaşlık Danışmanlığı Nedir?

  • ANA SAYFA
  • İstisnai Vatandaşlık Danışmanlığı Nedir?

Yabancı uyrukluların Türk vatandaşlığı kazanması pek çok farklı kritere göre gerçekleştirilmektedir. Bunlardan biri de istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasıdır. İstisnai Türk vatandaşlığının kazanılması 5901 Sayılı Vatandaşlık Kanunu’nun 12. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin üç fıkrasında kimlerin Türk vatandaşlığına kabul edilebileceği açıklanmıştır. Buna göre ilk olarak Türkiye’de bilimsel, teknolojik, kültürel, sanatsal, ekonomik, sosyal alanlarda hizmeti geçenler ya da geçeceği izlenimi oluşanlar veya sanayi tesisleri getirenler ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler Türk vatandaşlığı almaya hak kazanabilirler. İkinci olarak ülkemizin menfaati veya herhangi bir sebepten vatandaşlığa alınması zorunlu görülen kişiler ve son olarak da göçmen olarak kabul edilen kişiler istisna kapsamında değerlendirilmektedir.

İstisnai Türk vatandaşlığının kazandırılması işlemi başvuran yabancı uyruklu kişinin milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel oluşturacak bir halinin bulunmaması kaydıyla İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile gerçekleştirilebilmektedir.

Hangi İşlemler Yapılır?

Başvurunun gerçekleştirilebilmesi için öncelikle bir başvuru dilekçesi yazıldıktan sonra kişinin bağlı olduğu ülkeye ait kimlik belgesi, doğum belgesi, medeni durumunu gösterir belge, varsa eş ve çocuklara ait vukuatlı nüfus kayıt örneği, başvuranın birinci ve ikinci derece yakınlarına ait nüfus kayıt örneği ve Maliye Veznesine yatırılan hizmet bedeli makbuzu eklenmesi gerekmektedir. Bu belgelerin Türkçe çevirisinin yapılmış ve Noter tasdikli olması zorunludur.

İstisnai vatandaşlığın kabulü için öncelikle ilgili kişi hakkında kamu güvenliği ve kamu düzeni açısından bir tehdit oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü nezdinde güvenlik soruşturması yapılır. Bu işlem olumlu sonuçlandıktan sonra nihai karar alınmak üzere dosya Bakanlar Kuruluna gönderilir ve Bakanlar Kurulunun onayından sonra ististani vatandaşlık hakkı ilgili kişiye verilebilir.

My Turkish ID ile Hızlı Çözüm!!!

İstisnai Türk vatandaşlığının gerçekleştirilmesi işlemi danışmanlık firmaları tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Bu kapsamda gerekli belgelerin toplanması, başvuru usullerinin takibi ve hukuksal süreçlerin doğru işletilmesi önem kazanmaktadır. O nedenle işlemlerin hızlı ve doğru süreçte yürütülmesini sağlayan istisnai vatandaşlık danışmanlığı firmalarına ihtiyaç olmaktadır.  

Ankara’da hizmet veren My Turkish ID, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen veya bu yönde karar alanlara yönelik istisnai vatandaşlık işlemlerini yapma işlemlerini hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirmektedir. My Turkish ID’nin Ankara merkezli bir danışmanlık firması olması nedeniyle resmi işlemler çok kısa sürede tamamlanabilmektedir. Bu nedenle istisnai vatandaşlık danışmanlığı işlemleri My Turkish ID Ankara danışmanlığında, başvuran yabancı uyruklu kişilerin hiçbir sıkıntı yaşamadan sorunlarının hızlı, kaliteli ve uzman bir ekip tarafından çözülebilmesi anlamına gelmektedir. Firma bu kapsamda verdiği istisnai vatandaşlık danışmanlığı hizmeti ile Türkiye’ye gelen yatırımcıların ülkemize olumlu bakmalarını sağlamış olmaktadır.


© 2021 MY TURKISH ID. All Rights Reserved Designed by | OXIT