Gayrimenkul Edinmek İsteyen Yabancılar Neleri Bilmeli?

  • ANA SAYFA
  • Gayrimenkul Edinmek İsteyen Yabancılar Neleri Bilmeli?

Farklı ülke vatandaşlarının Türkiye’de mülk edinmeleri son yıllarda oldukça revaçtadır. Türkiye’nin istikrarlı ve güvenli bir yatırım alanı olduğunu düşünen yabancı uyruklular gerek yatırım gerekse kullanım amacıyla gayrimenkul satın alma yoluna gitmektedirler. Yabancı uyruklu kimselerin Türkiye’den gayrimenkul satın almaları yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu kimselerin gayrimenkul satın almaları için Türkiye’de oturum iznine sahip olmaları gerekmemektedir.

 2644 sayılı Tapu Kanununda 2005 ve 2012 yılında yapılan değişikliklerle detaylı bir şekilde bu konu açıklanmıştır. Söz konusu kanunun 35. maddesine göre yabancı uyrukluların gayrimenkul satın alması şu şekilde yasal hâle getirilmiştir:

“Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler, Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçemez.”

Bu maddede belirtilen 30 hektar sınırlaması Cumhurbaşkanının kararı ile iki katına yani 60 hektara kadar çıkarılabilmektedir. Bu rakam 2012 yılı değişikliği öncsi 2.5 hektar arazi iken bugün 60 hektara kadar çıkarılabilmektedir. Bu durum da yabancıların Türkiye yatırım yapabilmelerini kolaylaştırmanın amaçlandığını göstermektedir.

Söz konusu maddenin devamında yabancı tüzel kişiliğe sahip şirketlerin satın aldıkları yapısız taşınmazda geliştireceği projenin iki yıl içinde ilgili Bakanlığa sunulması zorunlu kılınmaktadır. İlgili Bakanlıkça projenin onaylandıktan sonra tapu kütüğüne kaydedilmek üzere taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne gönderileceği ve projenin süresi içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin ilgili Bakanlıkça takip edileceği belirtilmektedir.

Aynı kanunun devam maddesinde askeri yasak bölgeler ve askeri güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelerin sınırlarının Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne verilerek yabancıların gayrimenkul alımlarında bu sınırların dikkate alınması gerektiğinin altı çizilmektedir.

Bunlarla birlikte yabancı uyruklu kişinin öncelikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Tapu müdürlüklerine ya da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerine başvurarak Türkiye’nin hangi ülke vatandaşlarına gayrimenkul satmakta olduğu konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 183 ülke vatandaşı gerçek kişi olarak yasal ilkelere uymak kaydıyla gayrimenkul sahibi olabilirler. Genelgede hangi ülkelerin bu sınırlama içinde olduğu yazılmamış olmakla birlikte Tapu müdürlüklerinden bu ülkelerin isimlerini öğrenmek mümkündür.

Gayrimenkul Satın Alma Sürecinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Yabancı uyrukluların gayrimenkul satın alırken birtakım prosedürlere uyması gerekmektedir. Öncelikle satın alınmak istenen gayrimenkulün ipotekli veya hacizli bir durumunun olup olmadığı iyice öğrenilmelidir. Bu bilgi ancak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden veya tapu müdürlüklerinden öğrenilebilir. Satın alma esnasında noter onayının yaptırılması satış için yeterli olmamaktadır. Resmi işlemin tamamlanması ancak Tapu müdürlükleri kanalıyla gerçekleştirilmesiyle olmaktadır. Ayrıca bu işlemlerde ödenmesi gereken tapu harcının alıcı ve satıcı tarafından ödendiği unutulmamalıdır.

Bütün bu işlemlerin yapılabilmesi birtakım hukuki ve teknik süreç bilgilerine sahip olmayı gerektirmektedir. O nedenle bir gayrimenkul danışmanlığı firması ile çalışmak işlemi kolay bir hale getirecektir. Ankara merkezli bir gayrimenkul danışmanlık firması olan MyTurkish ID, bünyesinde barındırdığı avukat, mühendis ve bankacılık alanında yetkinleşmiş çalışanları ile yabancılara oldukça güvenli ve kaliteli hizmet sağlamaktadır. Yaklaşık on yıllık hizmet süresince yabancılarla iyi bir iletişim ve satış ağını geliştirmiş olan My Turkish ID Ankara, hızlı, etkin ve güvenilir ekibiyle yabancı yatırımcıların her türlü gayrimenkul işleminde destek sağlanken Türk ekonomisine de katkı sağlamayı amaçlamaktadır.


© 2021 MY TURKISH ID. All Rights Reserved Designed by | OXIT