GAYRİMENKUL EDİNİMİ YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL KAZANILIR?

  • ANA SAYFA
  • GAYRİMENKUL EDİNİMİ YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL KAZANILIR?

Küreselleşmenin bir sonucu olarak günümüzde ülkeler arasındaki sınırlar hızla neredeyse tamamen ortadan kalkmaktadır. Farklı ülke vatandaşları her geçen gün daha fazla seyahat etmekte veya farklı ülkelerden ikamet izni alarak yaşamını orada sürdürme yoluna gitmektedirler. Yaşamını farklı ülkelerde sürdürme niyetinde olan vatandaşlar ise yaşamak istedikleri ülkelerden vatandaşlık hukuku kapsamında hak elde etmek istemektedirler.

Doğal olarak gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere daha fazla talep oluşmaktadır. O nedenle özellikle yatırım ve istihdam imkânları güçlü ülkeler oldukça fazla talep görmektedir. Bu ülkeler arasında son yıllarda Türkiye de oldukça dikkat çekmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinden olmak üzere birçok ülke vatandaşı geleceğini Türkiye’de görerek buraya yerleşmek istemektedir. Bunun için Türk vatandaşlığı hakkı elde etmek için başvuruda bulunmaktadır.

Türkiye, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile vatandaşlığa kabul şartlarını belirlemiştir. Buna göre “Türk vatandaşlığı doğumla veya sonradan kazanılır.” Sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı yetkili makamların belirli şartlar altında verdikleri izinlerle gerçekleştirilmektedir. Söz konusu yasanın 10. Maddesi de yabancıların Türk vatandaşlığı elde edebilmesi noktasında gereken hukuksal durumu ortaya koymaktadır. Yani yabancılar da belirli şartları sağlayarak Türk vatandaşlığı elde edebilmektedir.

Son yıllarda özellikle gelişmekte olan ülkeler yabancı ülkelerden yatırımcı çekebilmek ve ülkelerine istihdam sağlamak için farklı yollara başvurmaktadırlar. Bunlardan biri, gayrimenkul edinimi yoluyla vatandaşlık hakkının verilmesi yoluna gidilmesidir. Vatandaşlık hakkının verilmesinde yatırımın bir ölçüt olarak kullanılması Türkiye’de de son yıllarda yapılan hukuksal altyapı ile geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Bu kapsamda 19.09.2018 tarihinde çıkarılan 106 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 12/1-b bendi kapsamında istisnai durumlar dâhilinde Türk vatandaşlığını kazanma yolları belirlenmiştir. Yapılan bu düzenlemeyle gayrimenkul edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı hakkı kazanabilecek yabancıların bu haklardan nasıl yararlanabilecekleri ortaya konulmuştur. Buna göre en az 250 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazın tapu kayıtlarına üç yıl satılamaması şerhi konulmak kaydıyla satın alınması koşulu getirilmiştir. Yasal düzenlemenin yapıldığı 2018 yılından önce bu rakam 1 milyon ABD Doları iken bu tarihten sonra 250 bin Amerikan Dolarına düşürülmesi gayrimenkul yoluyla Türk vatandaşlığı edinimini oldukça kolaylaştırmıştır. Böylece daha önce yüksek miktarlarda bir yatırım gerektiren bu hak talebi, daha uygun koşullara indirgenerek yabancıların Türkiye’de yatırım yapması teşvik edilmiştir.

Yabancı uyruklu kişiler, bu kanundan yalnızca konut satın almada değil, farklı nitelikteki arsa, tarla, işyeri, fabrika gibi gayrimenkul edinimlerinde de yararlanabilmektedirler. Ancak ülke genelinde bir yabancı uyruklu gerçek kişi en fazla 30 hektar gayrimenkul satın alabilmektedir. Bunun dışında Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre düzenlenmiş birtakım kurallar devreye girmektedir. O nedenle gayrimenkul yoluyla Türk vatandaşlığının elde edilebilmesi için bazı hukuki ve teknik süreçlerin doğru değerlendirilmesi başvuru yapan yabancılar için önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu süreç her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de profesyonel bir danışmanlık hizmeti almayı gerektirmektedir.

My Turkish ID, yabancıların gayrimenkul edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanabilmesi işleminde teknik ve yasal süreçleri başlangıçtan son aşamasına kadar takip eden uzman bir danışmanlık firmasıdır. My Turkish ID, bu kapsamda başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu kişilere öncelikle doğru ilanlarla ve yaptığı doyurucu bilgilendirme ile süreci başlatarak başvurunun sağlıklı yürümesini sağlamaktadır. Bu kapsamda My Turkish ID, doğru yönlendirme, doğru bilgilendirme ve planlı bir süreç yönetimini hedef koyarak danışanına her türlü yardımı sağlamaktadır.

Gayrimenkul ediniminde kuşkusuz yer, konum, tapu işlemleri ve süreçleri gibi durumların da doğru aktarılması müşteri açısından önemlidir. My Turkish ID, geçmiş deneyimlerinden hareketle yaşanabilecek olası sorunlara anında müdahale ederek müşterinin rahat bir şekilde yatırım aracına sahip olabilmesine ön ayak olmaktadır. Diğer yandan hukuki süreçlerin doğru yönetilmesi de My Turkish ID tarafından sağlanan uzman desteğiyle sağlanmakta, böylece yatırım sahibi çok rahat bir şekilde gayrimenkul edinimi ile birlikte Türk vatandaşlığı hakkı elde edebilmektedir.

My Turkish ID, yabancıların yapacağı her yatırımın Türkiye’ye değer katacağı düşüncesinden hareketle her türlü destek ve danışmanlık hizmeti süreçlerine katkı sağlayarak aynı zamanda ülkemize de hizmet etmeyi hedeflemektedir. Bu yönde yapacağı her çalışmayı değerli saymakta ve gurur kaynağı olarak görmektedir.


© 2021 MY TURKISH ID. All Rights Reserved Designed by | OXIT