01

En Az 500.000 Amerikan Doları

veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmek.

En Az 250.000 Amerikan Doları

veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın almak.

02

En Az 50 Kişilik

İstihdam oluşturmak.
03

01

En Az 500.000 Amerikan Doları

veya karşılığı döviz yada karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırmak.


01

En Az 500.000 Amerikan Doları

veya karşılığı döviz yada karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın almak.02

En Az 500.000 Amerikan Doları

veya karşılığı döviz yada karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın almak.

03

1.ADIM: UYUMLULUK BELGESİ ALMA

01

En Az 500.000 Amerikan Doları

VEYA KARŞILIĞI DÖVİZ YA DA KARŞILIĞI TÜRK LİRASI TUTARINDA SABİT SERMAYE YATIRIMI GERÇEKLEŞTİREN YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN BAŞVURU İŞLEM ADIMLARI Uygunluk belgesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvurulur


En Az 250.000 Amerikan Doları

VEYA KARŞILIĞI DÖVİZ YA DA KARŞILIĞI TÜRK LİRASI TUTARINDA TAŞINMAZI TAPU KAYITLARINA ÜÇ YIL SATILMAMASI ŞERHİ KOYULMAK ŞARTIYLA SATIN ALAN YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN BAŞVURU İŞLEM ADIMLARI Uygunluk belgesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurulur

02

En Az 50 Kişilik

İSTİHDAM OLUŞTURAN YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN BAŞVURU İŞLEM ADIMLARI Uygunluk belgesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne başvurulur.

03

2.ADIM: İKAMET İZNİ ALINMASI

01

En Az 500.000 Amerikan Doları

VEYA KARŞILIĞI DÖVİZ YA DA KARŞILIĞI TÜRK LİRASI TUTARINDA MEVDUATI ÜÇ YIL TUTMA ŞARTIYLA TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN BANKALARA YATIRAN YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN BAŞVURU İŞLEM ADIMLARI Uygunluk belgesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığına başvurulur.

En Az 500.000 Amerikan Doları

TUTARINDA VEYA KARŞILIĞI DÖVİZ YA DA KARŞILIĞI TÜRK LİRASI TUTARINDA DEVLET BORÇLANMA ARAÇLARINI ÜÇ YIL TUTMAK ŞARTIYLA SATIN ALAN YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN BAŞVURU İŞLEM ADIMLAR Uygunluk belgesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurulur.
02

En Az 500.000 Amerikan Doları

VEYA KARŞILIĞI DÖVİZ YA DA KARŞILIĞI TÜRK LİRASI TUTARINDA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU KATILMA PAYI VEYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU KATILMA PAYINI EN AZ ÜÇ YIL ELİNDE TUTMA ŞARTIYLA SATIN ALAN YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN BAŞVURU İŞLEM ADIMLARI Uygunluk belgesi için Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına başvurulur.

03

3.ADIM: VATANDAŞLIK BAŞVURUSU

• Yerleşim yeri İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvurulur.
• Vatandaşlık dosyası düzenlenerek NVİGM’ye gönderilir.