مجوز اقامت


آن دسته از اتباع خارجی که مایل به اقامت در ترکیه بیش از مدت مشخص در ویزا یا بیشتر از مهلت مقرر در معافیت ویزا و یا بیش از نود روز هستند، باید مجوز اقامت دریافت کنند. اجازه اقامت از طریق قانون اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی (YUKK) به شماره 6458 تنظیم شده است. مجوز اقامت صادر شده توسط اداره کل سازمان مهاجرت، به معنای ارائه امکان اقامت اتباع خارجی در یک مکان برای مدت زمان مشخصی و به عنوان حق قانونی آنهاست.

چگونه می‌توان برای اجازه اقامت اقدام کرد؟

اتباع خارجی به منظور اخذ اجازه اقامت باید مطابق با رویه‌ها و فرآیندهای مندرج در قانون اقدام کرده و شرایط مجوز مورد تقاضای خود را داشته باشند. درخواست اجازه اقامت از طریق سیستم اقامت الکترونیکی انجام می‌شود و به خارجیانی که از طریق سیستم اقامت الکترونیکی برای اجازه اقامت مربوطه درخواست می‌کنند از این طریق پاسخ داده می‌شود. متقاضی باید در تاریخ ملاقات (راندوو) در اداره مهاجرت استان/منطقه حضور داشته باشد. این روند در مورد تمدید اجازه اقامت نیز صدق می‌کند. به منظور تمدید مجوز باید یک درخواست جدید شصت روز قبل از اتمام اجازه اقامت ارائه شود.

مطابق با قانون فوق الذکر، مسأله همراه در درخواستهای اجازه اقامت لغو شده است. تقاضا و برگ مجوز هر تبعه خارجی به طور جداگانه صادر می‌شود. از سوی دیگر، تبعه خارجی می‌تواند مستقیماً یا از طریق نماینده قانونی یا از طریق وکیل خود درخواست مجوز کند.

انواع مجوز اقامت و مدارک مورد نیاز

خواستهای خارجیانی که می‌خواهند برای مدت معینی در ترکیه اقامت داشته باشند نیز ممکن است متفاوت باشد. بر این اساس، انواع مختلف مجوز اقامت صادر می‌شود. این مجوز در شش نوع مجوز اقامت کوتاه مدت، اجازه اقامت خانواده، اجازه اقامت دانشجویی، اجازه اقامت طولانی مدت، اجازه اقامت بشردوستانه و اجازه اقامت قربانیان قاچاق انسان ارزیابی می‌شود.

تقریباً در همه انواع مجوزهای اقامت به غیر از اسناد رایج مورد نیاز، اسناد مختلف متناسب با مجوز اقامت مربوطه نیز درخواست می‌شود. مدارک مشترک مورد نیاز برای همه مجوزهای اقامت به شرح زیر است:

فرم درخواست اجازه اقامت

• اصل و کپی گذرنامه یا سند جایگزین
• چهار قطعه عکس
• بیمه درمانی معتبر
• برگ اظهاراتی که نشان می‌دهد شما از منابع مالی کافی و منظم در طول اقامت خود برخوردار هستید.

به غیر از این مدارک اساسی، مدارک اضافی مورد نیاز با توجه به انواع مجوز اقامت به شرح زیر است:

در مجوز اقامت کوتاه مدت برای کسانی که برای تحقیقات علمی به ترکیه می‌آیند بسته به دلیل اقامت، ویزای مناسب با هدف آنها که از نمایندگهای خارجی جمهوری ترکیه گرفته می‌شود؛ برای کسانی که دارای اموال غیرمنقول در ترکیه هستند سند رسمی که نشان می‌دهد محل اقامت متعلق به آن شخص است؛ دعوتنامه یا اسناد مشابه برای کسانی که ارتباط تجاری دارند و یا شغل برپا می‌کنند؛ برای کسانی که در برنامه های آموزشی ضمن خدمت شرکت خواهند کرد مدرکی که مدت و مکان آموزش در نهادها یا سازمانهای دولتی محل برگزاری آموزش را نشان می‌دهد؛ گواهی کارآموزی برای افرادی که در محدوده برنامه های تبادل کارآموزی آموزش می بینند که باید از موسسه مربوطه اخذ شود؛ برنامه سفر و مدرک اقامت برای کسانی که برای مقاصد گردشگری اقامت می‌کنند؛ برای کسانی که تحت درمان قرار می‌گیرند مدرک مربوط به ورود به بیمارستان و درمان در بیمارستان باید از بیمارستانهای دولتی یا خصوصی مربوطه تهیه شود؛ سند امضاشده مبنی بر ضرورت اقامت شخص در ترکیه به درخواست مقامات اداری که از این مقامات گرفته می‌شود؛ سند مبنی بر ضرورت اقامت شخص در ترکیه به درخواست مقامات قضایی؛ اصل و فتوکپی دانشنامه و یا مدرک فارغ‌التحصیلی موقت برای کسانی که تحصیلات عالی خود را تکمیل کرده و ظرف شش ماه درخواست می‌دهند؛ سند آموزش از مؤسسه و سازمان مجاز به ارائه دوره‌های زبان ترکی برای کسانی که در دوره زبان ترکی شرکت می‌کنند.

در خصوص اقامت بلندمدت برای کسانی که اجازه اقامت بدون وقفه به مدت حداقل هشت سال دارند علاوه بر مدارک مشترک، فتوکپی مدارک قبلی اجازه اقامت، مدرک نشاندهنده عدم دریافت کمک اجتماعی در سه سال گذشته، برگ سوء پیشینه و سند نشاندهنده ثبت در سیستم ثبت نشانی لازم است. از کسانی که اجازه اقامت خانوادگی دریافت می‌کنند هم برخی از اسناد به نمایندگی از خود و حامیان آنها درخواست می‌شود.

درخواستهای اجازه اقامت می‌تواند مطابق قانون شماره 6735 و ماده مربوط به قانون اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی به شماره 6458 توسط نهادهای مجاز نیز انجام شود. مؤسسات مجاز، مؤسساتی هستند که از نگاه اداره کل سازمان مهاجرت، شرایط مناسب را دارا بوده و صلاحیت مربوطه را دارند. My Turkish ID آنکارا به عنوان یکی از مؤسسات مجاز، به اتباع خارجی جهت اخذ مجوز اقامت کمک می‌کند.

My Turkish ID با مشاهده مشکلات جدی شهروندان خارجی که برای سرمایه‌گذاری به کشور ما آمده و خواهان تابعیت هستند، بر حل این مشکلات و ارائه خدمات با کیفیت تمرکز می‌کند. My Turkish ID می‌تواند در روند اخذ انواع مجوزهای اقامت اتباع خارجی در مدت کوتاهی با انجام فرآیندهای لازم در مناسبترین شرایط و به شکلی سریع به نتیجه برسد. My Turkish ID با شناخت خوب از آنکارا و مشکلات اتباع خارجی، مشکلات احتمالی را به همان میزان تشخیص داده و مداخلات لازم را به موقع انجام می‌دهد. به این معنا، با رویه‌های فنی و زیرساختهای قانونی خود و با افتخار، ابتکار عمل را در بازکردن درهای ترکیه به روی هر شهروند خارجی و سرمایه‌گذاری در این کشور به دست می‌گیرد.


© 2021 MY TURKISH ID. All Rights Reserved Designed by | OXIT