مجوز کار


مجوز کار عبارت است از یک مجوز برای مدت معینی که به خارجیانی داده می‌شود که برای کار و اقامت به ترکیه می‌آیند. طبق قانون نیروی کار بین‌المللی یه شماره 6735، خارجیانی که برای کار به ترکیه می‌آیند قبل از شروع به کار حتماً باید مجوز بگیرند. این مجوز به عنوان یک مدرک رسمی از طرف وزارت کار و تامین اجتماعی صادر می‌شود و برای مدت معینی اعتبار دارد. حداکثر مهلت داده شده برای اولین درخواست، یک سال است. اما به کسانی که درخواست تقاضای تمدید می‌دهند، در اولین تمدید حداکثر دو سال و در تمدیدهای بعدی حداکثر سه سال مجوز کار ارائه می‌شود. این وضعیت در محدوده مجوز کار مدتدار قرار می‌گیرد.

مجوز کار نامحدود با درخواست اتباع خارجی که دارای مجوز اقامت طولانی مدت در ترکیه یا مجوز کار قانونی حداقل هشت ساله هستند، صادر می‌شود. با این حال، دارا بودن شرایط لازم جهت این درخواست به طور خودکار این حق را برای اتباع خارجی تضمین نمی‌کند.

به غیر از مجوز کار مدتدار و نامحدود، مجوز کار مستقل نیز می‌تواند صادر شود. مجوز کار مستقل می‌تواند به کسانی که در گروه شغل حرفه‌ای هستند داده شود، به شرطی که شرایط سایر قوانین را رعایت کنند. سطح تحصیلات، تجربه شغلی، مشارکت در علم و فناوری، تأثیر بر اقتصاد، سرمایه‌گذاری و اشتغال در ترکیه و سایر موضوعاتی که توسط وزارتخانه تعیین می‌شود به عنوان معیارهای درخواست مجوز کار مستقل از سوی اتباع خارجی تعیین می‌شود. این نوع مجوز، به مقتضای فعالیت به شکل مدتدار و موقتی است.

مجوز کاز را از کدام وزارتخانه‌ها می‌توان اخذ کرد؟

قانون نیروی کار بین‌المللی به شماره 6735 که به تصویب پارلمان رسیده است، در روزنامه رسمی در تاریخ 13/8/2016 منتشر و به روز شد. با بند 7 ماده 27 این قانون، قانون مجوز کار اتباع خارجی به شماره 4817 ملغی شد. طبق قانون مذکور، وزارت کار و تأمین اجتماعی در این زمینه دارای صلاحیت و اختیار شده است. با این حال، برخی موارد استثنا محسوب می‌شوند. بر این اساس، از آنجا که امور زیربنایی فنی مربوطه هنوز به پایان نرسیده است، YÖK (سازمان آموزش عالی) به پرسنل آکادمیک شاغل در دانشگاه، وزارت فرهنگ و گردشگری به هنرمندانی که در اوپرا و تئاتر کار می‌کنند و وزارت جوانان و ورزش به ورزشکاران حرفه‌ای مجوز کار می‌دهد. با تکمیل مراحل زیرساخت فنی، صدور مجوز کار به طور کامل به وزارت کار و تامین اجتماعی منتقل خواهد شد.

طبق قانون، اخذ مجوز از وزارت مربوطه برای استخدام یک تبعه خارجی در ترکیه الزامی است. اقدامات کیفری و اداری علیه کارکنان خارجی که مجوز کار معتبر ندارند انجام می‌شود. اطلاعات مربوط به ورود به ترکیه، گذرنامه، روادید و اجازه اقامت اتباع خارجی که در این وضعیت قرار دارند بررسی می‌شود و افرادی که واجد شرایط نیستند اخراج می‌شوند.

اخذ مجوز کار همزمان به منزله اخذ مجوز اقامت است. با این حال، اگر فرد در وضعیت پناهندگی مشروط و تحت حمایت موقت باشد، اجازه کار به منزله اجازه اقامت نخواهد بود.

درخواستها مجوز کار چگونه ارزیابی می‌شوند؟

درخواستهای مجوز کار حداکثر تا سی روز از تاریخ درخواست، به نتیجه می‌رسند مشروط بر اینکه مدارک در وزارت مربوطه تکمیل شده باشد. به منظور اطلاع متقاضی از نتیجه درخواست اجازه کار، نتیجه مثبت یا منفی به تبعه خارجی را وزارتخانه مربوطه از طریق وزارت امور خارجه و نمایندگی خارجی ترکیه در آن کشور به تبعه خارجی ارسال می‌کند. نتیجه تقاضای ارائه شده در ترکیه نیز مستقیماً به کارفرما اطلاع داده می‌شود.

ارزیابی درخواست کاملاً از طریق یک محل کار مشخص انجام می‌شود. به عبارت دیگر ، خارجیها نمی‌توانند طبق یک سیستم مجوز در هر محلی که بخواهند کار کنند.

هنگام صدور مجوز کار به تاریخ انقضای گذرنامه نیز توجه می‌شود. بر این اساس، درخواست شخص مورد نظر طوری تنظیم می‌شود که از تاریخ شصت روز قبل از تاریخ انقضای گذرنامه فراتر نرود. از سوی دیگر به درخواستهای مجوز کار با گذرنامه و مدرک جایگزین گذرنامه با اعتبار کمتر از شصت روز از تاریخ درخواست مجوز کار ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چگونه می‌توانم مجوز کار بگیرم؟

ارائه مدرک اجازه کار به خارجیان می‌تواند از طریق مؤسسات مجاز انجام شود. My Turkish ID در حین اخذ مجوز کار به اتباع خارجی کمک می‌کند و این فرآیند را مطابق روشها و اصول خود هم در زمان ارائه درخواست و هم در روند ارزیابی آن مدیریت می‌کند. My Turkish ID با تیم متخصص و مجرب خود، خدمات سریع و قابل اعتمادی را در جهت حل و نهایی شدن هرچه سریعتر فرآیند ارائه می‌دهد. قرار داشتن My Turkish ID در آنکارا یعنی جایی که وزارتخانه مربوطه هم در آنجا واقع است، آن را قادر می سازد تا به سرعت معقول و نتایج عملی در ارائه خدمات برسد.


© 2021 MY TURKISH ID. All Rights Reserved Designed by | OXIT