Yabancı Yatırımcıların

Türk Vatandaşlığı Kazanmaları

Yabancı yatırımcılar için başvuru/vatandaşlık işlem adımları

T.C. Vatandaşlığı, Doğumla Türk Vatandaşlığının Kazanılması, Sonradan Türk Vatandaşlığının Kazanılması, Türk Vatandaşlığının Kaybedilmesi, Çok Vatandaşlık, Vatandaşlık Formları, İsim Denklik Belgesi, Mavi Kart Uygulaması, Vatandaşlık İhtilafları, ÇALIŞMA İZNİ, Başvuru Türleri, İzin Türleri, İzin Değerlendirme Kriterleri, Başvuru Kılavuzları, Başvurularında Kriter Uygulanmayacak Yabancılar, Yabancılara Yasak Meslekler, İkamet Genel Bilgiler, İkamet İzni Çeşitleri, İkamet İçin İstenen Belgeler, iletişim, hakkımızda, ilanlar, Türkiye

TÜRKİYE'DE YATIRIM

Türkiye yabancı yatırımcılara karşı açık bir ülkedir. Türkiye’nin Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) Kanunu, eşit muamele ilkesine dayalı olup uluslararası yatırımcıların yerel yatırımcılar ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmasına olanak tanımaktadır. Türk Hükümeti’nin yabancı yatırımları hususi teşvik ettiği alanlar: Araştırma ve teknoloji alanındaki yatırımlar, İstihdam yaratan yatırımlar ve Ekonomik açıdan az gelişmiş bölgelere yapılan yatırımlar.

Yatırım İçin Geç Kalmayın

T.C VATANDAŞLIĞI

Uyumluluk Belgesi Alma, İkamet İzni Alınması, Vatandaşlık Başvurusu

İKAMET İZNİ

Ulusal hukuk ve uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasında paralelliğin sağlanması; insan hakkı ihlallerinin önlenmesi ve insana yaraşır bir sistemin oluşturulması bağlamında önem taşımaktadır.

ÇALIŞMA İZNİ

Yurtiçi Başvuru, Yurtdışı Başvuru, Uzatma Başvurusu, Geçici Koruma Sağlanan Yabancılar İçin Çalışma İzni Başvurusu, Uluslararası Koruma Sağlanan Yabancılar İçin Çalışma İzin Başvurusu